13 listopada 2017

Konferencja „Zasady prawidłowego doboru narzędzi diagnozy inteligencji do możliwości psychofizycznych osoby badanej” – 30 listopada 2017, Poznań

Państwo
Dyrektorzy oraz psycholodzy publicznych
poradni psychologiczno-pedagogicznych
województwa wielkopolskiego

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów i psychologów poradni psychologiczno-pedagogicznych na konferencję pt. „Zasady prawidłowego doboru narzędzi diagnozy inteligencji  do możliwości psychofizycznych osoby badanej” organizowaną w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Osobą prowadzącą będzie dr Bartosz M. Radtke, dyrektor generalny/CEO Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku. W ramach konferencji poruszone zostaną zagadnienia dotyczące zasad prawidłowego doboru narzędzi diagnozy funkcji intelektualnych do możliwości psychofizycznych osoby badanej, w tym pogłębienie profesjonalnej świadomości psychologa o ograniczeniach poszczególnych typów skal inteligencji.

Omówiony będzie także wpływ czynników stanowiących elementy patomechanizmów poszczególnych zaburzeń i niepełnosprawności na uzyskiwane wyniki w testach inteligencji.

Udział w konferencji należy potwierdzić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Prosimy o reprezentację danej poradni przez jej dyrektora oraz maksymalnie jednego pracownika. Liczba miejsc jest ograniczona.

Data konferencji: 30.11.2017 r. godz. 10:00 – 14:00
Miejsce konferencji: Oddział PAN w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 17/19, 61-713 Poznań

Informacji w sprawach wypełniania formularza zgłoszeniowego udziela st. inspektor Anna Kaźmierczak – tel.  882 161 257
Informacji w sprawach merytorycznych udzielają: st. wizytator Mirosława Abreu Diaz, tel.780 386 081 oraz st. wizytator Adela Łabuzińska, tel. 780 386 082.

Załączniki

Zaproszenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Data: 2017-11-13, rozmiar: 16 KB