15 listopada 2017

Spotkanie stacjonarne sieci współpracy „Solo czy w zespole” -22-24 listopada 2017, Sulejówek

Szanowni Państwo,

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na spotkanie stacjonarne realizowane w ramach projektu “Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów”, sieć “Solo czy w zespole?”.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej ORE.

Celem spotkania będzie zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych. Spotkanie skierowane jest do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych oraz trenerów, którzy są uczestnikami sieci współpracy i samokształcenia organizowanych w ramach ww. projektu, a także wszystkich tych, którzy chcą dołączyć do naszej sieci.

Informacje dotyczące terminu, warunków uczestnictwa oraz harmonogram spotkania znajduje się na stronie internetowej ORE.