21 grudnia 2017

Badanie PISA 2018

Instytut Badań Edukacyjnych przystępuje do realizacji siódmej edycji Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment — PISA). Program bada, jak młodzież pod koniec obowiązkowego kształcenia w szkole jest przygotowana do dalszej kariery edukacyjnej, wymagań rynku pracy oraz dorosłego życia.

Badanie PISA jest realizowane od 2000 roku w cyklach 3 letnich. W ostatniej edycji badania realizowanego w 2015 roku wzięło udział ponad 60 krajów i regionów z całego świata. Badanie główne PISA 2018 odbędzie się w okresie 1 marca – 25 kwietnia 2018 roku. Obejmie 228 wylosowanych gimnazjów, 15 szkół podstawowych i 15 szkół średnich z terenu całej Polski.

Sprawą kluczową dla powodzenia badania, a tym samym sformułowania poprawnych wniosków o poziomie wiedzy polskich piętnastolatków, jest uczestnictwo w nim wszystkich wylosowanych szkół. W losowaniu wykorzystane zostały złożone procedury statystyczne. Należy podkreślić, że wyniki badania PISA są opracowywane jedynie w postaci zbiorczych zestawień na poziomie międzynarodowym oraz ogólnokrajowym i nie będą wykorzystane ani do oceny pracy poszczególnych szkół, ani też indywidualnej wiedzy i umiejętności uczniów. Procedura badania z tego względu nie pozwala także na ujawnianie szkół biorących w nim udział. W gestii dyrekcji szkół pozostaje decyzja, czy będą udostępniać wiedzę o swoim uczestnictwie w badaniu PISA, czy też nie.

Podczas realizacji badania będą przestrzegane postanowienia Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego.

Do udziału w badaniu PISA zachęca również Ministerstwo Edukacji Narodowej w liście skierowanym do Kuratorów Oświaty oraz do wylosowanych szkół.

W razie jakichkolwiek pytań, można kontaktować się z panią Joanną Kaźmierczak, telefon: 22 241 71 21, adres poczty elektronicznej: j.kazmierczak@ibe.edu.pl.

Załączniki

List Ministra Edukacji Narodowej
Data: 2017-12-21, rozmiar: 59 KB