6 grudnia 2017

Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły „Papież Słowianin”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele dotychczasowych gimnazjów
województwa wielkopolskiego

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza nauczycieli i uczniów dotychczasowych gimnazjów do udziału w IX edycji Konkursu Tematycznego „Papież Słowianin” – Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów dotychczasowych gimnazjów, organizowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Celem konkursu jest rozbudzenie, na przykładzie osoby Jana Pawła II, świadomości i twórczego wkładu w dzieje własnej ojczyzny i świata, ukazanie wzorca osobowego oraz  wskazanie na potrzebę mistrza i ucznia jako autorytetu wychowawczego.

Informacje o konkursie zamieszczono na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu www.ko.poznan.pl w zakładce konkursy tematyczne oraz na stronie Kuratorium Łódzkiego www.kuratorium.lodz.pl

Wojewódzki etap konkursu odbędzie się 6 marca 2018 r. w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II w  Poznaniu przy ul. Klaudyny Potockiej 38, tel. 61 866 59 37. Przewodniczącą  komisji wojewódzkiej jest pani Magdalena Kaszuba e-mail: magda.kaszuba26@gmail.com.

Zapraszamy do udziału w powyższym przedsięwzięciu.