3 stycznia 2018

Informacja dot. realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że do samorządów powiatowych oraz miast na prawach powiatu wysłane zostały porozumienia dotyczące realizacji w latach 2017-2021:

  • działania 1.5. Pomoc uczennicom w ciąży;
  • działania 2.4 Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Szczegółowa informacja znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.