13 lutego 2018

PILNE! Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
publicznych, niepublicznych
przedszkoli i szkół ogólnodostępnych

przypominamy, że dobiegł końca termin wypełniania arkuszy monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej na platformie SEO (31 stycznia 2018).

Informujemy, że nie wszyscy dyrektorzy wypełnili arkusze ww. monitorowania.

W związku z powyższym ponownie prosimy tych z Państwa, którzy nie dopełnili obowiązku, o wypełnienie arkuszy monitorowania do dnia 28 lutego 2018 r. Sprawę należy potraktować jako pilną.