23 lutego 2018

Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego

Szanowni Państwo, 
Prezydenci, Burmistrzowie,
Starostowie, Wójtowie w województwie wielkopolskim

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Projekt dotyczy zarządzania oświatą ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Ministerstwo dostrzega potrzebę profesjonalnego wsparcia osób podejmujących w gminach decyzje dotyczące oświaty oraz pracowników zaangażowanych w realizację zadań oświatowych.

Realizacja projektu jest przewidziana jest na lata 2018 – 2019.

W projekcie zaplanowano, m. in. szkolenie obejmujące zagadnienia dotyczące:

  1. diagnozowania stanu lokalnej oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego,
  2. wskaźników oświatowych i edukacyjnych oraz ich wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego,
  3. zarządzania strategicznego,
  4. tworzenia lokalnych planów/strategii oświatowych,
  5. procesu wspomagania szkół i jego wykorzystania do podnoszenia jakości pracy.

Beneficjentem realizującym projekt w województwie wielkopolskim będzie: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W ramach projektu zostanie przeprowadzony nabór:

  • z gmin wiejskich: 2 – 4 osoby;
  • z gmin miejsko-wiejskich: 2 – 4 osoby;
  • z gmin miejskich: 2 – 5 osób;
  • z powiatów: 2 – 5 osób.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału w projekcie  poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, pod adresem: www.wsparciekadryjst.pl

Załączniki

List intencyjny Ministra Edukacji Narodowej
Data: 2018-02-23, rozmiar: 640 KB