14 lutego 2018

Wykłady z prawa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Roman Budzinowski serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami do wysłuchania kolejnych wykładów proponowanych przez pracowników naukowych Wydziału.

  • 6 marca 2018 r. – Przeciwdziałanie dyskryminacji – wspólna sprawa
  • 13 marca 2018 r. – Urzędnik w sieci wszystko o e-administracji
  • 10 kwietnia 2018 r. – Prawnik w górach – czyli jak bezpiecznie zdobywać szczyty
  • 17 kwietnia 2018 r. – O obecności prawa karnego w życiu codziennym

Wykłady odbywają się we wtorki w godzinach 17.00–19.00, w sali gamma Collegium Iuridicum Novum przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 61 829 3143, w sekretariacie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.