2 marca 2018

Letnie stypendia dla nauczycieli na uniwersytecie katolickim w Louvain-la-Neuve

Ośrodek Rozwoju Edukacji serdecznie zaprasza romanistów do przesyłania zgłoszeń na letnie stypendia na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve w Belgii.

Organizator: Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela Ambasada Belgii w Warszawie

Forma: Międzynarodowe szkolenie doskonalące

Adresaci: Czynni zawodowo nauczyciele języka francuskiego (ewentualnie osoby dopiero  zaczynające pracę w zawodzie).

Cele szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla romanistów lub osób dopiero rozpoczynających pracę w charakterze nauczyciela języka francuskiego (znajomość języka francuskiego na minimalnym poziomie B2, według ESOKJ). Celem szkolenia w Belgii jest doskonalenie znajomości języka francuskiego oraz dydaktyki nauczania FLE.

Miejsce: Uniwersytet katolicki w Louvain-la-Neuve

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 13 kwietnia 2018 r. o północy.

Kontakt:
Anna Susek, Ośrodek Rozwoju Edukacji, tel: (022) 345 37 75, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Więcej informacji oraz załączniki na stronie internetowej.