9 kwietnia 2018

Nabór na urzędników wyborczych – wybory samorządowe 2018

Ogłoszenia w sprawie naboru na urzędników wyborczych dostępne są w serwisach internetowych delegatur:

  1. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Poznań
  2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Piła
  3. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Kalisz
  4. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Konin
  5. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Leszno

Zgłoszenia na urzędnika wyborczego można składać do właściwej terytorialnie Delegatury. Urzędnikiem wyborczym dla obszaru danej gminy może zostać wyłącznie pracownik urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych (art. 191b § 1 Kodeksu wyborczego).