19 czerwca 2018

Ponad 1,3 mln zł na utworzenie modelowych Szkół ćwiczeń w Wielkopolsce!

Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem konkursu jest wdrożenie w każdym województwie szkół ćwiczeń, zgodnie z opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, „Modelem szkoły ćwiczeń”, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzymają tylko dwa projekty z każdego województwa.

Beneficjentem projektów w ramach ww. konkursu mogą być podmioty publiczne będące organami prowadzącymi (z wyłączeniem szkół prowadzonych przez ministrów), szkoły realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin konkursu oraz załączniki do niego, są dostępne na stronie: efs.men.gov.pl

W przypadku pytań w zakresie konkursu proszę o kontakt na adres konkurs.szkolacwiczen@men.gov.pl lub bezpośrednio z opiekunem konkursu, Panią Małgorzatą Bombińską pod numerem tel.: 22 34 74 348.

Przydatne informacje: