17 lipca 2018

Konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat)

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.