10 października 2018

Konferencja “Jak rozmawiać o Sprawiedliwych? Reprezentacje w kulturze, znaczenie w edukacji” – 25-27 października 2018, Warszawa

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji edukacyjnej “Jak rozmawiać o Sprawiedliwych? Reprezentacje w kulturze, znaczenie w edukacji”, która odbędzie się w siedzibie Muzeum POLIN w Warszawie w dniach 25-27 października 2018.

Konferencja poświęcona jest nauczaniu o ratowaniu Żydów podczas II wojny światowej. Na program składają się wykłady, dyskusje i warsztaty. Sesje będą prowadzone zarówno przez badaczy Zagłady jak i nauczycieli i edukatorów zajmujących się tą tematyką. Konferencja (z wyjątkiem warsztatów) będzie w całości tłumaczona symultanicznie na język polski i angielski. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegów uczestników.

Więcej informacji