8 października 2018

Konferencja “Mediacje w szkole – uczenie się odpowiedzialności za własne życie i życie wspólnoty szkolnej” – 17 października 2018, Leszno

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie zaprasza wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów, szczególnie: psychologów, socjologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników ośrodków adopcyjnych i wychowawczych na konferencję organizowaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Termin konferencji: 17 października 2018 r.
Miejsce Konferencji: Wyższa Szkoła Humanistyczna, ul. Królowej Jadwigi 10, Leszno, sala 201 D.

Więcej informacji