25 października 2018

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 – zgłoszenia

Szanowni Państwo,
Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych
i sportowych dla młodzieży

Dotyczy: wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół województwa wielkopolskiego uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020

 

Zgodnie z art. 148 ustawy 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.), w brzmieniu dotychczasowym w związku z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) Wielkopolski Kurator Oświaty przygotowuje wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół województwa wielkopolskiego, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum. Termin ogłoszenia wykazu upływa 28 lutego 2019 r. zgodnie z ww. przepisami prawa.

Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w tych zawodach stanowi jedno z kryteriów branych pod uwagę na etapie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Dbając o zapewnienie zasady powszechnej dostępności w procesie rekrutacji oraz wysoką jakość organizowanych zawodów, proszę o przesłanie poprzez formularz zgłoszeniowy do 29 listopada 2018 r. informacji o organizowanych przez Państwa instytucje zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych.

Jednocześnie informuję, że przesłanie informacji nie jest jednoznaczne z umieszczeniem zawodów (konkursów) w wykazie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Wielkopolski Kurator Oświaty
Elżbieta Leszczyńska