20 grudnia 2018

Obchody 100-lecia Niepodległej

 

Profesor Jan Stankowski, Prezes  Oddziału PAN w Poznaniu w 1995 roku zainicjował cykl sesji Dwugłos Nauki jako przejaw dialogu między ludźmi nauki i przedstawicielami teologii.
Od tego czasu, każdego roku Oddział PAN w Poznaniu, we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, organizuje sesję składającą się z kilku zaproszonych wykładów oraz dyskusji. Tematyka sesji tradycyjnie dotyczy problemów o znaczeniu fundamentalnym i zarazem uniwersalnym. Wymaga to spojrzenia szerokiego i wielowymiarowego, z udziałem specjalistów z różnych dziedzin: nauk ścisłych, przyrodniczych, filozoficznych, a także od strony teologicznej. Celem tegorocznej sesji pt. Uwarunkowania wolności – refleksje w setną rocznicę odzyskania niepodległości, która odbyła się 29 listopada 2018 roku było omówienie różnych aspektów wolności, która z jednej strony jest źródłem godności człowieka, a z drugiej warunkiem niepodległości narodu.
W jubileuszowej refleksji o niepodległości uczestniczyli m. in. Ks. Abp Metropolita Poznański Stanisław Gądecki, czterech prelegentów: Prof. Wojciech Łączkowski z Wydziału Prawa UAM, historyk Prof. Wojciech Roszkowski z Instytutu Studiów Politycznych PAN, Ks. Prof. Paweł Bortkiewicz z Wydziału Teologicznego UAM i  Prof. Krzysztof T. Wieczorek z Instytutu Filozofii UŚ.

 

Po raz dziewiąty – 7 grudnia 2018 roku wręczono Nagrody Honorowe Prezesa IPN „Świadek historii” podczas uroczystej gali w poznańskim kinie „Rialto”. Tegorocznymi laureatami nagrody zostali: Przemysław Bartkowiak – historyk, kierownik Działu Informacji Regionalnej i Bibliograficznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, ks. Roman Dworacki – dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Tomasz Łęcki – dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu oraz Zdzisław Kościański – członek Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 oraz przewodniczący Komisji Historycznej, członek Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN
w Poznaniu. Wręczenie nagród zwieńczył Spektakl „Głosy” według Bohdana Urbanowskiego: poetycki zapis rzeczywistości obozów koncentracyjnych.

 

W 100 rocznicę odzyskania niepodległości Wojewoda Wielkopolski wraz z Fundacją Zakłady Kórnickie  przypomnieli ważne, acz zapomniane wydarzenie jakim były odbywające się w dniach 3-5 grudnia 1918 roku obrady Polskiego Sejmu Dzielnicowego z udziałem ok. 1,1 tys. delegatów, przedstawicieli wszystkich grup społecznych z Wielkopolski, Śląska, Warmii i Mazur, Prus Królewskich oraz skupisk ludności polskiej w Niemczech. Do Sejmu wybrano wtedy 1399 delegatów, w tym 129 kobiet.

2 grudnia 2018 roku w Poznaniu odbyły się główne obchody 100. rocznicy tamtych wydarzeń. Uroczystości rozpoczęły się przed gmachem kina Apollo, gdzie wówczas odbywały się obrady Sejmu. Następnie, uczestnicy obchodów wzięli udział we mszy św. w poznańskiej Farze.

Głównym elementem uroczystości był „Pochód Polski”, który nawiązywał do przemarszu, w jakim
3 grudnia 1918 roku ulicami Poznania przeszli delegaci na Sejm. Przemarsz ten był manifestacją polskości we wciąż niemieckim wówczas mieście. W niedzielnym Pochodzie ulicami Poznania wzięło udział – ok. 500 osób; wśród nich m.in. potomkowie bohaterów tamtych wydarzeń, czyli potomkowie delegatów i delegowanych na Sejm.

Była to okazja do aktywizacji patriotycznej społeczności lokalnych związanych tradycją z Polskim Sejmem Dzielnicowym, w szczególności poprzez edukację historyczną młodzieży, oraz do propagowania idei demokracji i parlamentaryzmu, do jakich odwoływali się inicjatorzy i uczestnicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego.

Niedzielne uroczystości zakończył Wieczór Sejmowy w Teatrze Muzycznym w Poznaniu koncertem Śpiewanek Wielkopolskich.

 

Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu, kierując się potrzebą podtrzymywania tożsamości narodowej i zachowania w pamięci społeczeństwa historii
i znaczenia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 dla dziejów naszego narodu i państwa polskiego, pragnąc inspirować i honorować osoby i instytucje, które wyróżniły bądź wyróżniają się w realizacji powyższej tematyki ciekawymi i znaczącymi działaniami popularyzatorskimi, twórczymi i naukowymi – w dniu 16 grudnia 1996 roku ustanowił Nagrodę Honorową „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”. Statuetki są wręczane co roku z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W ten sposób Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 docenia i wyróżnia przedstawicieli różnych środowisk za popularyzowanie i upamiętnianie Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w świadomości społecznej. 10 grudnia 2018 roku przyznano 6 statuetek a rodzina Doboszy przekroczyła symboliczną liczbę 100 uhonorowanych.

 

5 grudnia 2018 roku w Sali World Trade Center w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród
i wyróżnień w konkursie „Warto wiedzieć warto zobaczyć” oraz  „Wielkopolska – moja duma”, których tegoroczna, druga edycja odbyła się pod hasłem „Przez wielkopolską wieś – skarby architektury”. Zadaniem uczestników konkursu skierowanego do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych, było przygotowanie dowolnej formy zajęć edukacyjnych (scenariusza lekcji, imprezy, projektu, wystawy), przybliżających młodym ludziom informacje i ciekawostki
na temat skarbów architektury naszego regionu. Natomiast uczestnicy  konkursu  „Wielkopolska – moja duma”, adresowanego do osób powyżej 50 roku życia mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką malarską lub rysunkową.

Przedsięwzięcie ma na celu  rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej oraz kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej. W uroczystej gali udział wzięła Elżbieta Leszczyńska – Wielkopolski Kurator Oświaty. Uroczystość uświetnił występ Trio oraz występ wokalny Pani Marii Antkowiak.