20 grudnia 2018

Odbiór decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – postępowania kwalifikacyjne w Pile

Uprzejmie informujemy, że od dnia 20 grudnia 2018r. można odbierać Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w Delegaturze w Pile Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Powyższy Akt może odebrać Wnioskodawca lub osoba upoważniona przez niego pisemnie w siedzibie Delegatury w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, w pokoju 45 w godzinach od 8.00 do 14.30.

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018r. Delegatura w Pile Kuratorium Oświaty w Poznaniu będzie nieczynna. Dnia 31 grudnia 2018r. odbiór Aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wyłącznie do godziny 12:00.

Jednocześnie informujemy, że zaświadczenie wydane przez komisję kwalifikacyjną nie poświadcza uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, a tym samym nie stanowi podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia.