2 stycznia 2019

Rekrutacja nauczycieli nauczycieli języka polskiego, nauczania początkowego i historii

ORPEG organizuje rekrutację nauczycieli polonistów, nauczania początkowego i historii do pracy dydaktycznej za granicą w krajach Europy Środkowo Wschodniej oraz Azji.
Więcej informacji na stronie internetowej.