12 lutego 2019

PRZEDSZKOLA – dotacja na rok 2019

Informacja o wysokości kwot dotacji przedszkolnej, dla jednostek samorządu terytorialnego, przewidzianej na rok 2019.

Dotacja przekazywana jednostce może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego, w tym m.in. rozszerzania oferty zajęć edukacyjnych, a wszelkie zmiany klasyfikacji budżetowej w wydatkach wymagają złożenia wniosku o dokonanie zmian klasyfikacji budżetowej – podstawa prawna art. 154 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Uprzejmie prosimy o wskazanie rozdziałów, w których mają nastąpić zwiększenia budżetu j.s.t (gmin i powiatów) na ten cel.

Załączniki

pismo_przewodnie
Data: 2019-02-12, rozmiar: 237 KB
załącznik 2 - liczba uczniów
Data: 2019-02-12, rozmiar: 23 KB