24 kwietnia 2019

Wspieramy uczniów podczas tegorocznych egzaminów – zgłoś się!

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne do pracy w zespołach egzaminacyjnych i nadzorujących podczas tegorocznych egzaminów. Wszyscy chętni nauczyciele, którzy chcą pomóc uczniom podczas matur, mogą się nadal zgłaszać wypełniając na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu formularz zgłoszeniowy:

http://formularze.ko.poznan.pl/www2/formularz_zgloszeniowy/

Pełna informacja dotycząca procedur, zadań, obowiązków przewodniczących i członków zespołów nadzorujących znajduje się w następujących dokumentach – na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu :

Egzamin maturalny