8 maja 2019

Konferencja dot. społeczeństw wielokulturowych – 22 maja 2019, Poznań

Szanowni Państwo
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych i Kuratorzy sądowi

Dnia 22 maja 2019 roku w godzinach 09.00 – 14.00, w Auli Sądu Okręgowego przy ul. Hejmowskiego 2 w Poznaniu (budynek B, s. 2200, II piętro), Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wraz z Sądem Okręgowym w Poznaniu i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje konferencję pt. ,,Ciemne aspekty współczesnych społeczeństw interkulturowych: Mowa nienawiści, łamanie praw człowieka i handel ludźmi”

Celem przedsięwzięcia będzie uświadamianie młodym ludziom, a przede wszystkim kadrze pedagogicznej, zagrożeń związanych z występowaniem w społeczeństwie zjawisk takich jak m.in. dyskryminacja na tle rasowym, wyznaniowym, narodowościowym, a tym samym naruszanie praw człowieka. Konieczność praktycznego przedstawienia tej problematyki wynika z coraz większej liczby migrantów osiedlających się na terenie naszego kraju.

Adresatami przedsięwzięcia są nauczyciele szkół ponadpodstawowych, kuratorzy sądowi, policjanci.

O przyjęciu na konferencję decyduje kolejności zgłoszeń, które będą przyjmowane do dnia 17 maja 2019 roku przez Wydział Prewencji KWP w Poznaniu – pod numerami telefonów 061 84 120 18 oraz 61 84 120 69.