29 maja 2019

Monitorowanie podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019 – arkusz dostępny na stronie seo2.npseo.pl

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół publicznych
województwa wielkopolskiego.

W okresie od 24 maja 2019 r. do 3 czerwca 2019 r. w trybie działań doraźnych zostanie przeprowadzone monitorowanie realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019. Arkusz do przeprowadzenia monitorowania jest dostępny na platformie seo2.npseo.pl Monitorowaniem objęte są szkoły:

  • publiczne
  • ogólnodostępne i specjalne
  • dla młodzieży oraz dorosłych

we wszystkich typach szkół, z wyłączeniem szkół policealnych.

UWAGA: Dyrektorzy zespołu szkół wypełniają arkusz odrębnie dla każdego typu szkoły, np. jeżeli w zespole funkcjonuje szkoła podstawowa i przedszkole, to należy wypełnić dwa arkusze, osobno dla szkoły podstawowej, osobno dla przedszkola, w szkołach podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi należy wypełnić analogicznie: osobno dla szkoły podstawowej, osobno dla oddziału gimnazjalnego (typ szkoły: gimnazjum).

W załączeniu arkusz w formacie WORD (jako narzędzie pomocnicze do zbierania danych).

W razie wątpliwości lub trudności z dostępem do platformy seo2.npseo.pl prosimy o kontakt z wizytatorem nadzorującym szkołę.

Załączniki