10 maja 2019

Zgłoszenia do Gali Utalentowanych Młodych Wielkopolan

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczycieli
Uczniowie
szkół i placówek
województwa wielkopolskiego

Wielkopolski Kurator Oświaty, wzorem lat ubiegłych, przystępuje do organizacji VIII Gali Utalentowanych Młodych Wielkopolan.

Uczestnicy Gali, poprzez śpiew, taniec, występy instrumentalne zaprezentują swoje umiejętności i talenty artystyczne. To szczególne spotkanie młodych Wielkopolan będzie okazją do podzielenia się z rówieśnikami swoją pasją i radością twórczą oraz do zaakcentowania tej doniosłej rocznicy.

Zapraszam dzieci i młodzież szkół oraz placówek wraz z opiekunami lub animatorami kultury do wystąpienia  na scenie i pokazania szerszej publiczności swoich artystycznych osiągnięć.

Osoby chcące zaprezentować swoje talenty proszę o zgłaszanie się do udziału w Gali do 22 maja 2019 roku poprzez formularz zgłoszeniowy.

Jednocześnie informuję, że wypełnienie formularza, nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem ucznia/grupy do udziału w Gali. Wytypowani uczniowie zostaną poinformowani mailowo o uczestnictwie.

Planowany termin Gali to 14 czerwca 2019 r. godz. 10.00 w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza w Poznaniu.

Wielkopolski Kurator Oświaty
Elżbieta Leszczyńska