18 czerwca 2019

Bezpieczne wakacje

Szanowni Państwo
Organizatorzy wypoczynku

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej przypominam, że za zapewnienie dzieciom
i młodzieży szkolnej bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku odpowiedzialny jest organizator wypoczynku.
Podjęcia szczególnych działań wymaga wypoczynek organizowany poza stałą infrastrukturą komunalną, czyli pod namiotami. Ze względu na zdarzające się różne, niespodziewane warunki atmosferyczne koniecznym jest przygotowanie rozwiązań wspierających zachowanie bezpieczeństwa. Proponujemy organizatorom wykorzystanie następujących możliwości.
1. Ustalenie z gospodarzem terenu miejsca (jednostką samorządu terytorialnego),
do którego można w razie zagrożenia przenieść uczestników wypoczynku.
2. Zabezpieczenie telefonicznego kontaktu w trzech różnych sieciach (stworzenie możliwości skorzystania z telefonów uczestników).
3. Nawiązanie kontaktu z Powiatową/Miejską Państwową Strażą Pożarną w celu ustalenia sposobu pozyskania sygnałów o niekorzystnych warunkach atmosferycznych.
4. Instalacja aplikacji w telefonie umożliwiającej śledzenie prognoz meteorologicznych.
5. Stałe śledzenie ostrzeżeń meteorologicznych zamieszczanych na stronie http://www.imgw.pl
6. Stworzenie kierownikowi wypoczynku możliwości odbioru sms-owych powiadomień o zagrożeniach pogodowych wysyłanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach nadzoru nad bezpieczeństwem uczestników wypoczynku odbywającego się poza stałą infrastrukturą informujemy, że Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wspomogą organizatorów w przygotowaniach wypoczynku, wyznaczenia dróg ewakuacyjnych.
Informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdują się odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania dotyczące organizacji wypoczynku oraz pismo MSWiA w sprawie bezpiecznego korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego https://wypoczynek.men.gov.pl/strona/Rodzice.
Poradnik bezpiecznego wypoczynku znaleźć można na stronie https://wypoczynek.men.gov.pl/bundles/ezdevapp/docs/poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_men_LATO_2018.pdf

Szanowni Rodzice
Przed wysłaniem dziecka na wypoczynek warto zapoznać się bardzo dokładnie z zaproponowaną przez organizatora ofertą, zwracając uwagę m.in. na:
• warunki sanitarno – higieniczne wybranego na wypoczynek obiektu, w tym warunki zakwaterowania,
• kadrę pedagogiczną, której zostanie powierzone dziecko,
• zabezpieczenie dostępu do opieki medycznej podczas trwania wypoczynku, w tym zasady informowania o chorobach i dolegliwościach oraz sposobach przyjmowania leków przez dziecko, postępowania w przypadku hospitalizacji dziecka w czasie wypoczynku,
• obecność danych organizatora w ogólnopolskiej bazie wypoczynku,
• opracowany szczegółowy program wypoczynku,
• regulamin pobytu na wypoczynku (m.in.: korzystanie z telefonu komórkowego, zasady korzystania z kieszonkowego – możliwość przechowywania pieniędzy i wartościowych przedmiotów, ewentualne terminy odwiedzin dziecka).
W celu ułatwienia Państwu dotarcia do informacji na temat wybranego wypoczynku funkcjonuje publiczna Baza wypoczynku, w której można sprawdzić, czy wypoczynek  w niej jest widoczny. Link do bazy znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu www.ko.poznan.pl w zakładce wypoczynek lub http://wypoczynek.men.gov.pl.

Na wskazanej stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdują się ważne informacje dotyczące wypoczynku.
Dzwoniąc pod niżej wymienione numery w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku można uzyskać informacje o wypoczynku oraz informować o nieprawidłowościach wymagających podjęcia interwencji przez kuratora oświaty w sprawach organizacji wypoczynku, w szczególności o występowaniu zagrożeń dla zdrowia lub życia uczestników wypoczynku.

Kuratorium Oświaty w Poznaniu:
Alicja Rajewicz tel: 604 195 147, Anna Wujkowska tel. 780 386 031

Delegatura w Kaliszu:
Marzena Szczudlik tel: 600 211 837, Magdalena Lielbriedis tel: 600 125 786
Agnieszka Włodarczyk tel: 600 173 195

Delegatura w Koninie:
Joanna Karolewska tel: 780 386 117, Sławomira Kurpik tel: 780 386 115

Delegatura w Lesznie:
Małgorzata Nowacka tel: 780 386 123, Danuta Mikołajczak tel: 780 386 010
Magdalena Jurkiewicz tel. 662 361 589,

Delegatura w Pile:
Grzegorz Maciuszko tel: 780 386 093, Grażyna Rodek tel: 780 386 094

Ponadto całodobowo czynny jest telefon Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 61 85 49 900 lub 61 85 49 910.
Ważne informacje https://psp.wlkp.pl/pub/Informator-bezpieczne_wakacje_A5.pdf

Ponadto, w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży oraz prowadzenia profilaktyki zachowań ryzykownych dotyczących używania substancji psychoaktywnych, agresji i przemocy zwracam uwagę, że produkcja, sprzedaż oraz posiadanie nowych narkotyków zwanych potocznie „dopalaczami” zagrożone są konsekwencjami karnymi. Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Policji są do dyspozycji rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży. Uruchomiono bezpłatną infolinię 800 060 800, gdzie można uzyskać informacje dotyczące nowych narkotyków.

Elżbieta Leszczyńska
Wielkopolski Kurator Oświaty

 

Podstawa prawna: art. 92a-t oraz 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 poz. 1457, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016, poz. 452).