6 czerwca 2019

Wykaz organów prowadzących, wraz ze szkołami, rekomendowanymi do udzielenia wsparcia finansowego – Posiłek w szkole i w domu

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. poz. 267), Wojewoda Wielkopolski informuje, że w roku 2019, wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, na łączną kwotę 3 697 022,18 zł otrzymają 52 organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe – 77 szkół z województwa wielkopolskiego.

 

 
Informacji w powyżej sprawie udziela:
Małgorzata Wolińska, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, 780 386 040,  m.wolinska@ko.poznan.pl

Załączniki