25 lipca 2019

Skierowanie lekarskie dla kandydatów i uczniów szkół prowadzących szkolenie na prawo jazdy

Informuję, że na stronie internetowej Wielkopolskiego Centrum  Medycyny Pracy www.wcmp.pl  umieszczono wzór „Skierowania na badanie lekarskie”, który dotyczy kandydatów i uczniów szkół prowadzących szkolenie na prawo jazdy.

WCMP zaleca, aby w województwie wielkopolskim stosowano opracowany wzór https://www.wcmp.pl/87-druki.html.

Brak skierowania ze szkoły spowoduje odpłatność badania lekarskiego.

Wykaz jednostek medycyny pracy, przeprowadzających w/wym. badanie zostanie niezwłocznie zamieszczony na  wyżej podanej stronie. Przewidywany termin podjęcia badań-12 sierpnia 2019 r.

W Ośrodkach WCMP w Kaliszu i w Pile powyższe badania już są wykonywane dla uczniów szkół z terenu powiatu kaliskiego i miasta Kalisz- w Ośrodku w Kaliszu, a z terenu powiatów pilskiego, trzcianecko-czarnkowskiego, chodzieskiego, złotowskiego i z miasta Piły-w Ośrodku WCMP w Pile.

Załączniki