4 listopada 2019

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – LISTA

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół
województwa wielkopolskiego

Wielkopolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, iż decyzją Ministra Edukacji Narodowej stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2018/2019 otrzymało 13 uczniów/absolwentów z województwa wielkopolskiego.

Wielkopolski Kurator Oświaty
Elżbieta Leszczyńska

Załączniki

Stypendium MEN - lista
Data: 2019-11-04, rozmiar: 72 KB