2 grudnia 2019

Monitorowanie „Prowadzenie działalności innowacyjnej”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy 

publicznych szkół podstawowych
województwa wielkopolskiego,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 we wszystkich publicznych szkołach podstawowych prowadzone jest monitorowanie „Prowadzenie działalności innowacyjnej”.

Monitorowanie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl.

Uprzejmie prosimy Państwa Dyrektorów wszystkich publicznych szkół podstawowych o wypełnienie zamieszczonego tam arkusza. Formularz ankiety w wersji do wydruku dostępny jest (w formacie *.doc i *.pdf) na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20192020

Ankiety należy wypełnić na platformie SEO w terminie do 20 stycznia 2020 r.

W razie wątpliwości lub trudności z dostępem do platformy seo2.npseo.pl prosimy o kontakt z wizytatorem nadzorującym szkołę.