13 stycznia 2020

Monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
wielkopolskich publicznych szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących,
techników oraz szkół branżowych I stopnia,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęło się monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego we wszystkich publicznych szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia.

Monitorowanie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy wypełniają zamieszczoną tam ankietę monitorowania. Formularz ankiety w wersji do wydruku dostępny jest (w formacie *.doc i *.pdf) na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20192020

Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego monitorowanie potrwa do 31 marca 2020 r.

W razie wątpliwości lub trudności z dostępem do platformy seo2.npseo.pl prosimy o kontakt z wizytatorem nadzorującym szkołę.