18 lutego 2020

Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży

Informujemy, że w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17 pn. Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Instytut Badań Edukacyjnych w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistyczno-Społecznym realizuje projekt pn. „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”.

Projekt ma na celu opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie zestawu narzędzi diagnostycznych (testów) dla obszaru poznawczego, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, w tym uczniów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Więcej informacji: https://www.ibe.edu.pl/pl/publikacje/oferta/875-nowy-projekt-ibe-i-powazne-wyzwanie-badawcze