26 marca 2020

Odwołanie XXVI Sejmu Dzieci i Młodzieży

Decyzją Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbiety Witek odwołana została XXVI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży, która była planowana na 1 czerwca 2020 roku.

Podjęcie powyższej decyzji związane jest z rozprzestrzenianiem w naszym kraju wirusa SARS-CoV-2 oraz troską o bezpieczeństwo uczniów, ich opiekunów i wszystkich osób zaangażowanych w organizację ww. przedsięwzięcia.

Stosując się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia, a także w związku z okresową zmianą funkcjonowania szkół i placówek systemu oświaty, nie jest możliwe wykonanie zadania rekrutacyjnego w terminie wskazanym w harmonogramie Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Dynamicznie rozwijająca się sytuacja nie pozwala również na uzyskanie pewności, że 1 czerwca możliwe będzie zapewnienie wszystkim bezpiecznego udziału w posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży.