16 marca 2020

Ograniczenia w funkcjonowaniu Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Szanowni Państwo

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania nie przyjmuje klientów w siedzibie urzędu – ul. Kościuszki 93 i plac Wolności 18 w Poznaniu oraz w Delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju okres ten może zostać wydłużony.

W związku z powyższym, wszelkie sprawy proszę załatwiać drogą telefoniczną, mailową (kancelaria@ko.poznan.pl) lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Kuratorium Oświaty w Poznaniu (ePUAP). Numery telefonów do poszczególnych wydziałów Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Delegatur  dostępne są na stronie urzędu http://ko.poznan.pl/kuratorium/pracownicy/

We wskazanym wyżej terminie nie będą przyjmowane do protokołu ustne skargi i wnioski w ramach przyjęć obywatelskich.