10 marca 2020

Polecenie Wojewody Wielkopolskiego dot. szkół – WYJAZDY i PRZYJAZDY

W związku z przeciwdziałaniem COVID – 19 Wojewoda Wielkopolski poleca wszystkim organom administracji rządowej i państwowym osobom prawnym, organom samorządu terytorialnego, samorządowym osobom prawnym oraz samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w terminie od 10 marca br. do odwołania:

  1. nieorganizowanie przez szkoły i placówki oświatowe wszelkich wyjazdów zagranicznych i krajowych dla dzieci i młodzieży;
  2. nieprzyjmowanie przez szkoły i placówki oświatowe zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z zagranicy.

W załączeniu pismo Wojewody Wielkopolskiego.

Załączniki

Polecenie Wojewody Wielkopolskiego
Data: 2020-03-10, rozmiar: 1 MB