29 kwietnia 2020

Informacje MEN dotyczące zmian w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty od 6 maja

Szanowni Państwo

Wielkopolski Kurator Oświaty przekazuje informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące zmian w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty od 6 maja 2020 r. w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zmiany dotyczą:

 • pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego
 • pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • możliwości zmian terminów dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 • możliwości powrotów do kursów zawodowych oraz praktyk zawodowych słuchaczy szkół policealnych;
 • zmian w terminach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z załącznikami:

 1. Komunikat MEN
 2. Nowelizacja Rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 30b
 3. Nowelizacja Rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 30c
 4. Wytyczne GIS i MZ
 5. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 6. Pytania i odpowiedzi