24 czerwca 2020

List Ministra Edukacji Narodowej na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Minister Edukacji Narodowej skierował 24 czerwca br. list do szkół i placówek oświatowych z okazji zbliżającego się zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Załączniki

List Ministra Edukacji Narodowej
Data: 2020-07-02, rozmiar: 2 MB