4 czerwca 2020

Wyniki stopnia pierwszego Wojewódzkiego Konkursu „Ptaków Śpiew” rozpoznawanie śpiewu i odgłosów ptaków polskich

Szanowni Uczestnicy,

informujemy, że pierwszy stopień konkursu zakończył się powodzeniem 31 maja 2020 r.

Gratulujemy wszystkim, którzy wykazali się odwagą, wiedzą i umiejętnościami, a także poświęcili czas i zaangażowanie w przygotowanie do konkursu. Mamy nadzieję, że nabyte umiejętności nie raz przydadzą się i sprawdzą w Waszym dalszym życiu.

W załączonym wykazie znajdują się wyniki pierwszego stopnia – testu słuchowego, w którym zadaniem było odgadnięcie 25 odgłosów ptaków polskich w czasie 70 minut.

Do stopnia drugiego zakwalifikowali się uczestnicy, którzy osiągnęli wynik minimum 21 punktów na 25 możliwych. Tych, którym nie udało się uzyskać wystarczającej liczby punktów gorąco zachęcamy do dalszego doskonalenia swoich umiejętności i wzięcia udziału w kolejnym konkursie za rok.

Drugi stopień konkursu, zgodnie z regulaminem polegać będzie także na wykazaniu się umiejętnością rozpoznawania śpiewu i odgłosów ptaków polskich poprzez platformę e-learningową moodle. Nabyte doświadczenia ze stopnia pierwszego w obsłudze aplikacji przydadzą się z pewnością, dlatego nie będzie już podejść próbnych. Test konkursowy będzie się składał tylko z jednego podejścia.

Dodatkowe informacje organizacyjne:

  1. nadzorującym przebieg testu stopnia drugiego będzie dyrektor szkoły lub nauczyciel przez niego wyznaczony. Należy umówić się na określony termin, dogodny dla obydwu stron;
  2. formę nadzoru nad wykonaniem testu wybiera dyrektor szkoły lub wskazany przez niego nauczyciel nadzorujący (forma zdalna lub konsultacja indywidualna) z zachowaniem zasad określonych w regulaminie;
  3. uczestników obowiązują te same loginy i hasła co do stopnia pierwszego;
  4. test konkursowy dostępny będzie od 10 do 25 czerwca 2020 r.;
  5. zakres umiejętności obejmuje rozpoznawanie odgłosów ptaków z tej samej bazy nagrań, lecz polecenia i forma zadań będzie bardziej urozmaicona;
  6. zakres wiadomości wykorzystany w poleceniach zadań testu stopnia drugiego określony jest w dziale I załącznika nr 3 do regulaminu konkursu. Pytania mogą dotyczyć nie tylko prawidłowej nazwy ptaka, lecz również terminów i określeń opisujących cechy dźwięku, charakter, rodzaj i składniki usłyszanej melodii;
  7. wyniki zostaną opublikowane w ciągu 7 dni od zakończenia stopnia drugiego konkursu, tj. do 2 lipca 2020 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Wojewódzki Koordynator Konkursów
wizytator Rafał Renz
Wydział Rozwoju Edukacji
tel. 780 386 057, email konkursy@ko.poznan.pl

Załączniki

Wyniki konkursu
Data: 2020-06-05, rozmiar: 411 KB