15 września 2020

XIX edycja Konkursu Narodowego Banku Polskiego na pracę pisemną

Narodowy Bank Polski zaprasza uczniów wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XIX edycji Konkursu na pracę pisemną. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zainteresowania młodzieży ekonomią i sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej. Organizatorzy chcą również zachęcić nauczycieli i dyrektorów szkół do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych, kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

Prace konkursowe powinny dotyczyć następujących tematów:

  • dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych: „Wpływ edukacji ekonomicznej na stabilność systemu finansowego”,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych: „Rola banków centralnych w zmniejszaniu skutków kryzysów gospodarczych”.

Objętość prac konkursowych nie może być mniejsza niż 5 i nie większa niż 10 stron formatu A4. Mogą one zawierać elementy graficzne, takie jak np. zdjęcia czy wykresy. Do prac należy załączyć bibliografię.

Termin nadsyłania prac konkursowych mija 13 października 2020 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Narodowego Banku Polskiego.