4 listopada 2020

Ograniczenia w funkcjonowaniu Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Szanowni Państwo

Na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 z późn. zm.) Wielkopolski Kurator Oświaty wprowadza od dnia 3 listopada 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

W trosce o bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników Urzędu, przyjęcia interesantów odbywać się będą w siedzibie urzędu – ul. Kościuszki 93 i plac Wolności 18 w Poznaniu oraz w Delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile tylko w ważnych sprawach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty z pracownikiem prowadzącym sprawę. Godziny pracy Urzędu nie ulegają zmianie.

Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego (w pierwszej kolejności), drogą mailową (kancelaria@ko.poznan.pl) lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Kuratorium Oświaty w Poznaniu (ePUAP – /ko_poznan/SkrytkaESP). Numery telefonów do poszczególnych wydziałów Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Delegatur  znajdą Państwo na stronie urzędu http://ko.poznan.pl/kuratorium/pracownicy/

We wskazanym wyżej terminie nie będą przyjmowane do protokołu ustne skargi i wnioski w ramach przyjęć obywatelskich.

Wielkopolski Kurator Oświaty
Robert Kazimierz Gaweł