14 stycznia 2021

Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli

Minister Edukacji i Nauki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)

Konkurs jest organizowany w związku z ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I). Kandydaci wyłonieni w konkursie zostaną zgłoszeni do postępowania rekrutacyjnego organizowanego przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich.
Planowany termin postępowania rekrutacyjnego w Brukseli to 26 marca 2021 r.

Ogłoszenie o konkursie.