13 stycznia 2021

Webinarium: Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego – 20 stycznia 2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych i ponadpodstawowych

W związku ze zmianami w Podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa polegającymi na wprowadzeniu dodatkowego, szóstego kierunku:

Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021,

Wielkopolski Kurator Oświaty we współpracy z Dyrektorem Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego organizują w dniu 20.01.2021 r. o godz. 10.00 webinarium dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego.

Gościem spotkania będzie pan Marcin Smolik – Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Link do webinarium zostanie udostępniony Państwu 19 stycznia 2021 r. za pośrednictwem platformy informacyjnej Kuratorium Oświaty.

Robert Kazimierz Gaweł
/-/ Wielkopolski Kurator Oświaty

Załączniki

Agenda webinarium
Data: 2021-01-15, rozmiar: 17 KB