8 stycznia 2021

Zmiana siedziby Delegatury w Koninie

Szanowni Państwo,

informujemy o zmianie siedziby Delegatury w Koninie. Od dnia 15 stycznia 2021 r. siedziba Delegatury w Koninie mieścić się będzie przy ul. Spółdzielców 3, 62-510 Konin (III piętro).