10 lutego 2021

Badanie PIRLS

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy

wielkopolskich szkół podstawowych

Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji badania PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Jest to międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu prowadzone co 5 lat i obejmujące uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej.
Badanie główne realizowane będzie w okresie 19 kwietnia – 30 maja 2021 r., wśród 150 wylosowanych szkół podstawowych z całej Polski.
Informujemy, iż wyniki badania PIRLS są opracowywane jedynie w postaci zbiorczych zestawień na poziomie międzynarodowym i ogólnokrajowym i nie są wykorzystywane do oceny pracy poszczególnych szkół ani wiedzy poszczególnych uczniów.
Informacje o programie PIRLS znajdują się na stronie Instytutu (www.ibe.edu.pl) oraz IEA (www.iea.nl). Dodatkowych informacji udziela zespół PIRLS w Polsce, e-mail: pirls@ibe.edu.pl.