19 marca 2021

Ograniczenia w funkcjonowaniu Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Szanowni Państwo

Na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 367) Kuratorium Oświaty w Poznaniu wprowadza ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu od dnia 19 marca 2021 r. do odwołania.

W trosce o bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników Urzędu, przyjęcia interesantów odbywać się będą w siedzibie urzędu – ul. Kościuszki 93 i plac Wolności 18 w Poznaniu oraz w Delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile tylko w ważnych sprawach (niecierpiących zwłoki) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty z pracownikiem prowadzącym sprawę. Godziny pracy Urzędu nie ulegają zmianie.

Zachęcamy Państwa do kontaktu:

  • telefonicznego (w pierwszej kolejności),
  • drogą mailową (kancelaria@ko.poznan.pl)
    lub
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Kuratorium Oświaty w Poznaniu (adres skrzynki: /ko_poznan/SkrytkaESP).

Numery telefonów do poszczególnych wydziałów Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Delegatur znajdą Państwo na stronie urzędu http://ko.poznan.pl/kuratorium/pracownicy/

We wskazanym wyżej terminie nie będą przyjmowane do protokołu ustne skargi i wnioski w ramach przyjęć obywatelskich.

W trakcie wizyty w Urzędzie w sytuacjach nadzwyczajnych (niecierpiących zwłoki) prosimy Państwa o:

  • zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki
  • odsłonięcie twarzy w celu identyfikacji lub weryfikacji tożsamości (jeśli pracownik Urzędu o to poprosi)
  • dezynfekcję rąk po wejściu do budynku Urzędu (w budynku dostępne są automatyczne dozowniki z płynem do dezynfekcji)
  • zachowanie odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.