31 marca 2021

Wsparcie edukacji i nauki w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy to ok. 58 miliardów euro przeznaczonych na inwestycje, które pomogą odbudować potencjał rozwojowy polskiej gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Część uzyskanych środków wesprze obszary związane z edukacją i nauką poprzez rozwój infrastruktury badawczej, cyfryzację szkół czy rozwój szkolnictwa branżowego.

Krajowy Plan Odbudowy to dokument programowy będący podstawą do skorzystania z przygotowanego przez Unię Europejską Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Recovery and Resilience Facility) o wartości 750 miliardów euro. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro: 23,9 mld euro w postaci bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 mld euro w formie pożyczek.

Pieniądze w ramach KPO będą inwestowane w obszarze odporności i konkurencyjności gospodarki, zielonej energii oraz zmniejszenia energochłonności, transformacji cyfrowej, zielonej, inteligentnej mobilności, efektywności, dostępności, a także jakości ochrony zdrowia.

Wsparcie edukacji i nauki

Część środków uzyskanych z Funduszu Odbudowy wesprze następujące obszary związane z działalnością Ministerstwa Edukacji i Nauki:

  • Rozwój infrastruktury badawczej
  • Cyfryzacja edukacji
  • Kształcenie zawodowe
  • Termomodernizacja szkół i placówek oświatowych

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki