18 czerwca 2021

Konkurs „Święty Jan Paweł II – patronem, światłem, drogowskazem” – wręczenie gratulacji

Szanowni Uczestnicy, Nauczyciele, Dyrektorzy i Opiekunowie

Wojewódzki Konkurs „Święty Jan Paweł II – patronem, światłem, drogowskazem” dobiegł końca już w marcu. Jednak ze względu na pandemię i panujące obostrzenia nie mogła się odbyć uroczystość wręczenia gratulacji laureatom Konkursu. W związku z tym, Wielkopolski Kurator Oświaty planuje zorganizować ww. uroczystość we wrześniu br. Informacja o terminie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Wszystkim uczestnikom – dzieciom z przedszkoli, uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, dziękujemy za udział w konkursie, a Dyrektorom szkół, Nauczycielom oraz Rodzicom i Opiekunom za przygotowanie, wsparcie i opiekę.

Gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych, w innych zaplanowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty konkursach.