4 sierpnia 2021

Odbiór decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – postępowania kwalifikacyjne w Delegaturze w Koninie

Uprzejmie informujemy, że od dnia 9 sierpnia 2021 r. można odbierać Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Powyższy Akt może odebrać Wnioskodawca lub osoba upoważniona przez niego pisemnie w siedzibie Delegatury w Koninie, ul. Spółdzielców 3, w godzinach od 9.00 do 14.00 po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu –  tel. 63 220 51 01.

Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ryzyka zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 poprzez zasłanianie ust i nosa maseczką.

Jednocześnie informujemy, że zaświadczenie wydane przez komisję kwalifikacyjną nie poświadcza uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, a tym samym nie stanowi podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia.