14 września 2021

Nabór wniosków na rok 2021 w ramach Priorytetu 3 NPRCz 2.0

W Dzienniku Ustaw opublikowano w poniedziałek Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz.U. poz. 1675).

Zgodnie z nim placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne składają,  w terminie do 15 września 2021 r.,  wnioski do organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego na 2021 rok.

Organy prowadzące placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną sprawdzone i zaakceptowane wnioski składają w terminie do 20 września 2021 r.

Procedura dotycząca składania wniosków na rok 2021 o przyznanie dotacji w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” została opublikowana w zakładce Programu (Programy i projekty/Programy rządowe/Narodowy Program Czytelnictwa 2.0.)

Więcej informacji