14 września 2021

Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski – druga edycja 2021/2022

Szanowni Dyrektorzy szkół artystycznych
Nauczyciele klas fortepianu i Uczniowie pianiści

z przyjemnością zapowiadamy, że druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ignacy Jana Paderewski pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych w kraju oraz szkół polskich za granicą odbędzie się w roku szkolnym 2021/2022 i w związku z tym pragniemy jak najwcześniej przekazać informacje na temat zakresu wymagań w I kategorii konkursu, która jest przeznaczona dla młodych pianistów.

Jest to jedna z 8 kategorii konkursu, ale najważniejsza. Podzielona jest na 2 grupy wiekowe: „Pianista Wirtuoz Primus” (uczniowie szkół podstawowych) i „Pianista Wirtuoz Altus” (uczniowie szkół ponadpodstawowych). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższym zakresem wymagań. Regulamin konkursu zostanie opublikowany 18 listopada 2021 r. (w rocznicę urodzin Mistrza), ale z uwagi na to, że przygotowanie utworów wymaga więcej czasu, to przekazujemy jego fragment dotyczący wymagań już teraz.

Rada Artystyczna w składzie: Waldemar Andrzejewski, Joanna Marcinkowska, Piotr Paleczny, Katarzyna Popowa-Zydroń, Karol Radziwonowicz, Wojciech Świtała określiła następujące warunki udziału w konkursie pianistycznym:

Kategoria I – „Pianista wirtuoz” – prezentacja artystyczna solowych utworów fortepianowych. Utwory należy wykonać z pamięci.

 1. na stopniu pierwszym konkursu:
 1. Kategoria „Pianista Wirtuoz Primus” – 2 utwory zróżnicowane pod względem charakteru: jeden utwór Paderewskiego, a drugi utwór dowolnego kompozytora lub 1 dłuższy Paderewskiego, nagrane audiowizualnie i udostępnione w terminie określonym w regulaminie (będzie to data marcowa 2021), w formie linku na platformie konkursowej do oceny przez jury. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 10 minut.
 2. Kategoria „Pianista Wirtuoz Altus” – 2 utwory zróżnicowane pod względem charakteru: jeden utwór Paderewskiego, a drugi utwór dowolnego kompozytora lub 1 dłuższy Paderewskiego, nagrane audiowizualnie i udostępnione w terminie określonym w regulaminie (będzie to data marcowa 2021), w formie linku na platformie konkursowej do oceny przez jury. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 12 minut.
 1. na stopniu drugim konkursu:
 1. Kategoria „Pianista Wirtuoz Primus” – 2 lub więcej utworów o zróżnicowanym charakterze: w tym co najmniej jeden utwór Paderewskiego lub tylko 1 dłuższy utwór Paderewskiego, nagrane audiowizualnie i udostępnione w terminie określonym w regulaminie (będzie to data majowa 2021),  w formie linku na platformie konkursowej do oceny przez jury. Nie dopuszcza się możliwości powtórzenia utworów ze stopnia pierwszego. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 15 minut.
 2. Kategoria „Pianista Wirtuoz Altus” – 2 lub więcej utworów o zróżnicowanym charakterze: w tym co najmniej jeden utwór Paderewskiego lub tylko 1 dłuższy utwór Paderewskiego, nagrane audiowizualnie i udostępnione w terminie określonym w regulaminie (będzie to data majowa 2021), w formie linku na platformie konkursowej do oceny przez jury. Nie dopuszcza się możliwości powtórzenia utworów ze stopnia pierwszego. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 20 minut.
 1. na stopniu trzecim – „na żywo” podczas turnieju finałowego pod koniec czerwca 2022 r.:
 1. Kategoria „Pianista Wirtuoz Primus” (2 utwory)
  – dowolny utwór Paderewskiego
  – utwór do wyboru uczestnika (może być powtórzony ze stopnia pierwszego lub drugiego)
  Czas prezentacji nie powinien przekraczać 12 minut.
 2. Kategoria „Pianista Wirtuoz Altus” (2 utwory)
  – dowolny utwór Paderewskiego
  – utwór do wyboru uczestnika (może być powtórzony ze stopnia pierwszego lub drugiego).
  Czas prezentacji nie powinien przekraczać 15 minut.

Kryteria oceny

Jury konkursu przy ocenie prezentacji artystycznych (nagrań audiowizualnych i wykonań estradowych), będzie kierowało się następującymi kryteriami:

 1. precyzja wykonania;
 2. głębia przekazu, zrozumienie formy i charakteru wykonywanych utworów;
 3. walory muzykalności i osobowości artystycznej uczestnika;
 4. prawidłowy dobór utworu w stosunku do umiejętności;
 5. wrażliwość muzyczna, odzwierciedlenie nastroju i emocji zawartych w utworze;
 6. poprawność stylistyczna prezentowanego utworu z uwzględnieniem jego cech charakterystycznych;
 7. przekaz emocjonalny i interpretacja utworu.

Informujemy także, że

 1. Organizatorami konkursu są:
  1. Wielkopolski Kurator Oświaty,
  2. Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.
 2. Instytucje współpracujące przy organizacji konkursu:
  1. Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu,
  2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Instytut Muzykologii, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa),
  3. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
  4. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Katedra Statystyki).
 3. Instytucje wspierające organizację konkursu:
  1. Towarzystwo Muzyczne im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy,
  2. Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX Wieku im. I. J. Paderewskiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
  3. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie.
 4. Patronat nad konkursem sprawują następujące instytucje:
  1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  2. Minister Edukacji i Nauki,
  3. Wojewoda Wielkopolski.

Motto konkursu – cytat Ignacego Jana Paderewskiego:

„Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że dobre i trwałe wyniki osiągnąć można jedynie drogą krótkich, lecz ciągłych, codziennych wysiłków. Jednorazowy wysiłek jest kompletnie jałowy. Prawdziwą umiejętność zarówno w nauce i w sztuce, jak i w każdych innych zajęciach, zdobyć można tylko codzienną pracą i codziennym wysiłkiem. I to jest bezwzględnie pewne.”

Organizacja konkursu uwzględnia funkcjonowanie szkół w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia COVID-19.

Gorąco zachęcamy do przygotowań i udziału w konkursie. Szczegóły organizacyjne, w tym forma i terminy zgłoszeń do konkursu zostaną określone w treści regulaminu 18 listopada 2021 r.

Wojewódzki Koordynator Konkursów
Rafał Renz
Wydział Rozwoju Edukacji
tel.+sms+Whatsapp+Signal +48 780 386 057
adres e-mail konkursy@ko.poznan.pl
DC: Koordynator Konkursów KO Poznań#7068

Załączniki