13 października 2021

Konkurs dla nauczycieli „Kierunek – innowacja” – wyniki

Konkurs polegał na przygotowaniu przez nauczyciela opisu zrealizowanej w roku szkolnym 2019/2020 lub realizowanej przez niego w bieżącym roku szkolnym 2020/2021 działalności innowacyjnej, stworzonego za pośrednictwem kreatora Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.zpe.gov.pl.

Kryteria oceny pracy konkursowej obejmowały: zastosowane nowatorskich rozwiązań, oryginalna forma opisu działalności innowacyjnej, innowacyjny pomysł na wykorzystanie w działalności innowacyjnej narzędzi cyfrowych, techniczna prezentacja opisu.

W całej Polsce wybrano siedemnastu nauczycieli szkół podstawowych i piętnastu nauczycieli szkół ponadpodstawowych, będących laureatami konkursu „Kierunek – innowacja”. Laureatami konkursu z Wielkopolski zostali:

  • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim – Katarzyna Śliwińska
  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie – Franciszek Olejniczak

Więcej informacji