26 października 2021

Oferty pracy ORPEG dla nauczyciele do pracy dydaktycznej za granicą

Jednym z zadań Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą jest wspomaganie nauczania języka polskiego oraz innych przedmiotów w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą poprzez kierowanie nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą.

Na stronie internetowej ORPEG są opublikowane oferty pracy dla:

1) dla polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji na rok szkolny 2022/2023;

2) dla polonistów oraz edukacji wczesnoszkolnej w Brazylii na rok szkolny 2022/2023.

Więcej informacji